Tour Hành Hương Tết 2017: Mẹ La Vang – Phong Nha – Huế Cổ – Bà Nà – Hội AnTour La Vang

Tour Hành Hương Tết 2017: Mẹ La Vang – Phong Nha – Huế Cổ – Bà Nà – Hội An

Hằng năm, Giáo Hội dành riêng ngày mùng 3 Tết Nguyên Đán – để nói lên ý nghĩa của Ngày…