Thông báo ngày Hành Hương Mẹ La Vang 14-15.8.2016

Thông báo ngày Hành Hương Mẹ La Vang 14-15.8.2016

20072016lavang

20072016lavang_1

 

Xem các tour hành hương Mẹ La Vang và tham quan Miền Trung tại đây: http://melavang.info/category/duc-me-la-vang/tour-la-vang/tour-la-vang-thang-8-2016/