Thông báo ngày Hành Hương Mẹ La Vang 14-15.8.2016Thông báo, tin tức , Sự Kiện La Vang

Thông báo ngày Hành Hương Mẹ La Vang 14-15.8.2016

  Xem các tour hành hương Mẹ La Vang và tham quan Miền Trung tại đây: http://melavang.info/category/duc-me-la-vang/tour-la-vang/tour-la-vang-thang-8-2016/