Video toàn cảnh Đại Hội La Vang lần thứ 30 – 13-15/8/2014Đại hội La Vang

Video toàn cảnh Đại Hội La Vang lần thứ 30 – 13-15/8/2014

Trong dịp Đại Hội La Vang lần thứ 30 vừa qua, nhiều giáo dân không đi hành hương Mẹ La…