Hành hương Đức Mẹ Măng Đen – Thánh lễ khai mạc 15.9.2014Mẹ Măng Đen

Hành hương Đức Mẹ Măng Đen – Thánh lễ khai mạc 15.9.2014

Ngày 15. 09 vừa qua khoảng 11h30,  chúng tôi có mặt tại Măng Đen thuộc tỉnh Kon Tum,  nơi sẽ…