Đại Hội La Vang 30: Video đêm canh thức bên Mẹ La VangĐại hội La Vang

Đại Hội La Vang 30: Video đêm canh thức bên Mẹ La Vang

Đại Hội La Vang 30 với chủ đề “Tân Phúc Âm Hóa Gia Đình” diễn ra từ ngày 13-15.8.2014. Buổi…