Đại Hội La Vang 30: Thánh lễ trọng thể kính Đức Mẹ hồn xác lên trời – Bế mạc Đại HộiĐại hội La Vang

Đại Hội La Vang 30: Thánh lễ trọng thể kính Đức Mẹ hồn xác lên trời – Bế mạc Đại Hội

Sáng ngày 15.8.2014, thánh lễ trọng thể kính Đức Mẹ hồn xác lên trời – Bế mạc Đại Hội La Vang…

Đại Hội La Vang 30: Thánh lễ vọng Đức Mẹ hồn xác lên trờiĐại hội La Vang

Đại Hội La Vang 30: Thánh lễ vọng Đức Mẹ hồn xác lên trời

Bước sang ngày thứ hai của Đại Hội La Vang 30, khách hành hương nô nức về bên Mẹ La…