Đại Hội La Vang 30: Thánh lễ khai mạc thật long trọngĐại hội La Vang

Đại Hội La Vang 30: Thánh lễ khai mạc thật long trọng

Nghi thức và Thánh lễ khai mạc Đại Hội La Vang 30 được diễn ra chiều ngày 13.8.2014. Từ đầu…