Chương trình Đại Hội Đức Mẹ La Vang lần thứ 30Đại hội La Vang

Chương trình Đại Hội Đức Mẹ La Vang lần thứ 30

ĐẠI HỘI ĐỨC MẸ LA VANG LẦN THỨ 30 (13 – 15/8/2014) “PHÚC ÂM HÓA GIA ĐÌNH” Ngày 13.8.2014 17h00: –…