Video – Giới thiệu bài hát Đức Mẹ Măng ĐenMẹ Măng Đen

Video – Giới thiệu bài hát Đức Mẹ Măng Đen

THÁNH CA  ĐỨC MẸ SẦU BI MĂNG ĐEN Ban Truyền Thông Giáo phận xin giới thiệu bài hát của Linh…

Đường đến với Đức Mẹ Tà PaoMẹ Tà Pao

Đường đến với Đức Mẹ Tà Pao

Mùa hè năm ấy, ông anh (cột chèo) của tôi tổ chức đi Hành hương, anh bảo tôi: chú có đi…

Hình ảnh – Dòng Thánh Thể Việt Nam hành hương Đức Mẹ Tà PaoMẹ Tà Pao

Hình ảnh – Dòng Thánh Thể Việt Nam hành hương Đức Mẹ Tà Pao

  Các anh em Dòng Thánh Thể tề tựu đông đủ bên Mẹ Dâng Thánh Thể bên Mẹ Đọc sách…